HER ŞEY
DAHİL
SİSTEMİ
ÇALIŞTAYI

22 Nisan 2019 | 9:00-17:00
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Antalya, Türkiye

Türkiye turizminde önemli bir yer tutan “Her Şey Dahil Sistemi” akademisyenler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından irdelenmesi, olumlu ve olumsuz yanlarının tartışılması ve bu sistemin sağlıklı yürüyebilmesine yol açacak stratejilerin geliştirilmesi, sonuçta çıkacak olan raporun tüm turizm paydaşları ile paylaşılması amacıyla, Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu önderliğinde, 22 Nisan 2019’da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bir çalıştay düzenlenecektir. 

​Bu çalıştaya tüm turizm sevenleri davetlidir. Eğer bu oluşuma katkı vermek isterseniz, lütfen bu katılım formunu doldurun. Tüm katılımcılar, seyahat, konaklama, yeme-içme masraflarından kendileri sorumludurlar. 

Program

​8.30 Çay/Kahve
9.00-10.00 Her Şey Dahil Sistemi – Prof Cihan Çobanoğlu
10.00-12.00 Grupların Çalışması
12.00-13.30 Öğlen Yemeği
13.30-15.00 Grupların Sunumları
15.00:15.30 Çay/Kahve Molası
15.30-17.00 Tartışma ve Rapor Yazımı

Her Şey Dahil Sistemi

Her Şey Dahil Sistemi Tanımı

Dünya’da turizme dahil olan kişilerin sayısı ve buna bağlı olarak elde edilen gelir miktarı artış gösterdiğinden yeni turizm merkezleri ortaya çıkmış, turistik ürünler çeşitlenmiş ve de turizme olan talebin yoğunlaşmasıyla ülkeler ve bölgeler arası büyük bir rekabet ortamı oluşmuştur. Tüm bu sebeplerin sonucunda konaklama işletmeleri ürün ve hizmetlerini daha kolay pazarlamak ve doluluk oranlarını yükseltmek için daha önceden uygulanan geleneksel (her hizmetin fiyatlandırıldığı) uygulamadan farklı bir sisteme geçmişlerdir. Pazarlama ve satış stratejisi olan Her Şey Dahil sisteminde konaklama işletmelerinde genellikle kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gün boyu içeceklerin ve atıştırmalıkların tek fiyat içerisinde ücretlendirilmesidir. Bu sayede Her Şey Dahil sistemini tercih eden müşteriler otele girdikten sonra neredeyse hiçbir harcama yapmazlar. Ücretli olan hizmetlerden yararlanmaları durumunda bu hizmetin bedeli otelden ayrılış sırasında ödenmek üzere faturalandırılır.

Kitle turizminin ilerlemesiyle paket turları da gelişim göstermiş ve içine uçak bileti, konaklama, rehberlik hizmetleri ve havaalanı transferleri gibi hizmetleri de dahil edilmiştir. Bu sayede bu paketleri satın alan konuklara paketteki tüm hizmetler için önceden belirlenen tek fiyat ödemesi sağlanmıştır. Sistemin ana fikri gelen konuğun geçirdiği tatil boyunca yapacağı finansal işlemleri en aza indirmek ve para harcamanın yarattığı sıkıntı, stres ya da problemleri ortadan kaldırmaktır. Tarihsel ve kültürel açıdan çok da zengin olmayan bölgelerin turizme kazandırılması amacıyla Her Şey Dahil sisteminin ortaya çıktığı söylense de turistlere sunulan lüks ve kaliteli hizmetin tek fiyat altında pazarlanmasının getirdiği başarı bu sistemin kısa bir süre içinde dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Bir diğer deyişle 1960 yılında ortaya çıkan bu sistem şu anda tüm dünyada oldukça büyük bir ölçekte uygulanmaktadır, genel olarak bu sistemi gelişmekte olan ülkeler tercih etmektedir.

İkinci Dünya Savaşından sonra Club Med adındaki Fransız şirket tarafından bulunmuş sistem 1960 ve 1970’li yıllarda Club Vacation adıyla Karayipler’de geliştirilerek Her Şey Dahil sisteminin ilk defa 3s turizminde uygulanmasını sağlamıştır. Yüksek duvarlar ve tellerle etrafı korunma altına alınmış ve doğal güzelliği dışında tarih ya da kültürel açıdan çok da zengin olmayan Karayipler’deki lüks şato ve saraylarda bütün gereksinimleri karşılanmış olarak tatil yapmak isteyen zengin turistlerin sayısının artmasıyla büyük bir gelişme kaydetmiştir.

1990’lı yıllarda Türkiye’de turizmi olumsuz yönde etkileyen çevresel faktörler (Körfez krizi, terör, doğal afetler, Yunanistan’ın turizmde KDV indirimine gitmesi…) hizmet sektörü olan turizmin zor bir dönem geçirmesine neden olmuştur. Bu sebeple, konaklama işletmeleri kolay pazarlanabilen ve daha az riskli olan Her Şey Dahil sistemine geçmişlerdir. Her Şey Dahil sistemi, ilk kez Marco Polo daha sonra da Magic Life tarafından uygulanmıştır. Türkiye’de Marco Polo, Magic Life, Robinson Club, Club Calimera, Club Med ve Club Aldiana gibi zincir otel işletmeleri ile özellikle Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi destinasyonlardaki birçok konaklama işletmesi de Her Şey Dahil uygulamasını benimsemişlerdir. Bu süreci hızlandıran en büyük etken TUI, Thomas Cook ve Neckerman gibi tur operatörlerine olan bağımlılık ve bu operatörle seyahat eden tatilcilerin Her Şey Dahil sistemini satın almaya meyilli olmalarıdır. Her Şey Dahil sistem tanım açısından literatürde benzerlik gösterse de uygulamada ülkemizde farklılıklar görülmektedir. Oluşan bu farklılıklar hem sunulan hizmeti hem de kaliteyi ve buna bağlı olarak da otel fiyatlarını etkilemektedir.

  • Her Şey Dahil sistemi otellerin doluluk oranını arttırdığı gibi uygulayan işletmelerin sezonu 15 gün ile 1 ay arasında uzamaktadır bu da gelir artışını sağlamaktadır.
  • Her Şey Dahil sistem ile çalışan konaklama işletmeleri; paket tatil içinde birim faaliyetlerinin önceden satılmış olması nedeniyle tur operatörlerinden sağlanan ön ödemeler sayesinde, mali yapılarını güçlendirerek yatırım ve harcamalarını daha kolay planlayabilmektedirler
  • Paket satışta belirlenen kişi sayısı ile işletmeler önceden toptan alışveriş yapabildikleri için bu durum fiyat avantajı sağlamaktadır.
  • Her Şey Dahil sistemin birebir hizmet anlayışına uzak olması hizmet verecek çalışan sayısında azalmaya gidilmeyi uygulanabilir kıldığından kalifiyeli çalışana ihtiyacın olmayışı otellerin kâr marjını arttırmaktadır.
  • Her Şey Dahil sistemi konuğun karar sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır. Konaklama hizmetinin yanı sıra yiyecek-içecek ve yararlanacağı diğer tüm hizmetler için tek bir fiyat ödeyecek olmasının taahhüt edilmesi, satın alma sürecinde karşılaşılan finansal riskin bir anda ortadan kalmasına neden olmaktadır.
  • İnsanların ihtiyaç ve istekleri farklılık gösterdiğinden, bu sistemi uygulayan konaklama işletmelerinin hizmet ve ürün çeşitliliği ne kadar fazla olursa olsun sınırı olmayan bu istek ya da ihtiyaçların karşılanması mümkün olmamaktadır.
  • Her Şey Dahil sistemi uygulayabilmek için konaklama işletmelerinin inşaat öncesinde uygun fiziksel yapıyı oluşturacak şekilde planlanması ve yeterli teknik donanıma da sahip olması gerekmektedir.
  • Bu sistemi uygulayan konaklama işletmelerinin misafirleri sürekli tesisin içinde kalmaya meyilli olacağından bu Her Şey Dahil paketlerinin sürekli üretilmesi, depolanması ve hizmete sunulması operasyon maliyetlerini yükseltebilmektedir.
  • Sistemi tercih eden konukların çoğunlukla gelir seviyelerinin düşük oluşu onların otelin dışına çıkmasını engellediğinden bu da otelin yıpranma katsayısını arttırmaktadır. Gelen konuğun kendisini ister istemez yalnızca otel ile sınırlandırması çevrede bulunan diğer iş yerlerini ve esnafları da olumsuz etkilemektedir.
  • Yiyecek ve içecekte Her Şey dahil konsepti ile maliyeti düşürmek amacıyla daha az kaliteli ürünlere yer verilmektedir. Bunun gibi hizmet kalitesinin düşüklüğü de misafir memnuniyetini azaltmaktadır.

Ayik, T., Benetatos, T., & Evagelou, I. (2013). Tourist consumer behaviour insights in relation to all-inclusive hotel resorts. The case of Anatalya, Turkey. Journal of Tourism Research, 7, 123-142.

Çiftçi, H., Düzakın, E., & Önal, Y. (2007). All Inclusive System and Its Effects On the Turkish Tourism Sector. Problems And Perspectives In Management, 5(3), 269-285.

Çızel, R. B., Çızel, B., Sarvan, F., & Özdemır, B. (2013). Emergence and spread of an all-inclusive system in the Turkish Tourism Sector and Strategic Responses of Accommodation Firms. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 14(4), 305-340.

Doganer, S. (2012, June). Resort hotel transition: Antalya, Turkey. In The proceedings of 5th international conference on sustainable tourism was held in A Coruña, Spain (Vol. 161, pp. 331-342).

Menekşe, R. (2005). Her Şey Dahil Sisteminin ve Sistemde Faydalananlar Açısından Etkilerinin Otel Yöneticilerinin Gözünden Değerlendirilmesi (Marmaris Örneği). Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 97-124.

Üner, M., Sökmen, A., & Birkan, İ. (2006). Türkiye’de Her Şey Dahil Uygulamasının Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 35-50.

Prof. Dr. Cihan Cobanoglu, Profesor, University of South Florida

Prof Dr. Beykan Cizel, Dekan, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi

Prof. Dr. Muharrem Tuna, Baskan, Turizm Akademisyenleri Derneği, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Destek Olan Kuruluşlar